Aktualnie znajdujesz się na:

Wizyta studyjna w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Poznaniu oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Agencja Badań Medyczny we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w dniach 28-29 lipca zorganizowała wizytę studyjną dla Beneficjentów konkursu numer ABM/2021/6 p.n. Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Uczestnicy wyjazdu mieli okazje zapoznać się z zasadami organizacji pracy w powołanych już Centrach Wsparcia Badań Klinicznych, poszerzyli swoją wiedzę w obszarze prowadzenia badań klinicznych oraz zwiedzili funkcjonujące już jednostki. Wizyta studyjna była również okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami poszczególnych CWBK a przedstawicielami ABM.

Takie wydarzenia są okazją do budowania współpracy pomiędzy ośrodkami klinicznymi i naukowymi działającymi na terenie Polski. W długofalowej perspektywie prowadzi to do harmonizacji i standaryzacji prowadzonych projektów, a w konsekwencji do poprawy jakości badań klinicznych realizowanych w naszym kraju.

Opcje strony

do góry