Aktualnie znajdujesz się na:

Trwa nabór wniosków na II turę Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1)

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego i wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań (np. w postaci zespołu postcovidowego) oraz chorób o podłożu immunologicznym w ramach niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych.

Środki finansowe przeznaczone na Konkurs to 200 mln zł (w tym 100 mln zł na II turę).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją Konkursu dostępną na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1191,Konkurs-otwarty-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-ABM20221.html oraz zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/#/.

Termin składania wniosku o dofinansowanie: 

Wnioski można składać do 17 maja 2022 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl.

Opcje strony

do góry