Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończyła się I tura naboru wniosków w ramach Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2022/1)

W ramach I rundy konkursu 2022/ABM/1 do Agencji Badań Medycznych wpłynęło 16 wniosków na dofinansowanie niekomercyjnych badań klinicznych na łączną kwotę ponad 274 mln zł. Całkowita alokacja przewidziana na dofinansowanie projektów badań złożonych w ramach planowanych dwóch rund naboru wynosi 200 milionów złotych

Złożone wnioski dotyczą wielu obszarów medycyny, w tym: reumatologii, chirurgii, onkologii, hematologii, pediatrii i kardiologii i genetyki.

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w różnych obszarach medycyny z premiowaniem chorób onkologicznych, chorób wieku dziecięcego (z włączeniem okresu niemowlęcego, noworodkowego oraz prenatalnego), chorób wieku podeszłego, chorób zakaźnych i ich powikłań, np. w postaci zespołu postcovidowego, oraz chorób o podłożu immunologicznym.

Nabór wniosków w I turze konkursu trwał od 17 stycznia 2022 r. do dnia 17 marca 2022 r.

Wszystkie złożone wnioski zostały skierowane do oceny formalnej. Lista wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej zostanie opublikowana wkrótce na naszej stronie internetowej.

 

Opcje strony

do góry