Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w konkursie otrzymało 10 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 97 799 026,02 zł.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 31 sierpnia 2021 r. do dnia 25 października 2021 r. W ramach konkursu wpłynęło 39 wniosków o łącznej wartości 333 776 033,41 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 37 wniosków.

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry