Aktualnie znajdujesz się na:

Spotkanie informacyjne dotyczące nawiązania współpracy Agencji Badań Medycznych z przedstawicielami prywatnego sektora farmaceutycznego w obszarze działań edukacyjnych

W dniu 8 lutego 2022 r. o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie online dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy Agencją Badań Medycznych i przedstawicielami prywatnego sektora farmaceutycznego, w obszarze działań edukacyjnych dedykowanych personelowi Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Agencja Badań Medycznych podejmuje szereg inicjatyw prowadzących do likwidacji barier w rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Jedną z nich jest tworzenie wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), funkcjonujących w modelu usług wspólnych, zapewniających kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Centra wchodzą w skład Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest wdrożenie w podmiotach jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych.

Sztandarowym zadaniem ABM w ramach koordynacji wzrostu i stałego rozwoju ośrodków należących do sieci jest analiza potrzeb szkoleniowych oraz organizacja działań edukacyjnych z zaangażowaniem najlepszych ekspertów z poszczególnych dziedzin. Systematyczne podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołów badawczych będzie realizowane m.in. poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń adresowanych do pracowników ośrodków (lekarzy, pielęgniarek, koordynatorów, farmaceutów oraz personelu pomocniczego).

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli firm realizujących badania kliniczne w polskich ośrodkach, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze działań edukacyjnych dedykowanych personelowi CWBK. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, wiedzę praktyczną z zakresu funkcjonowania ośrodków oraz nasz wspólny cel, jakim jest wykorzystanie w pełni krajowego potencjału, jesteśmy przekonani, że proponowana inicjatywa przyczyni się do wymiernego wzrostu zdolności polskiej infrastruktury do wspierania wysokiej jakości badań.

Prosimy o kontakt i zgłaszanie swojego uczestnictwa na adres: szkolenia@abm.gov.pl 

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej Zoom.

Serdecznie zapraszamy! 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku poniżej.

 

Opcje strony

do góry