Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej oraz dostępnej alokacji, finansowanie w ramach konkursu otrzymało 5 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 291 076 424,49 zł.

Nabór wniosków do konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA trwał od 10 maja do 16 sierpnia 2021 r. W ramach konkursu wpłynęło 8 wniosków o łącznej wartości prawie 552 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 5 wniosków.

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: komercyjne@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry