Aktualnie znajdujesz się na:

Materiały z webinarium dotyczącego monitorowania niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich

12 październinka odbyło się szkolenie "Monitorowanie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich".
Webinarium miało charakter informacyjny w zakresie zasad uzyskiwania zgody URPL, monitorowania projektów, procesu przygotowania raportów okresowych oraz zamówień publicznych. 

Podczas spotkania prelegenci omówili zagadnienia :

  • zasady uzyskiwania zgody URPL – praktyczne aspekty,
  • ogólne zasady monitorowanie projektów: harmonogramy płatności, wypłata zaliczek, koszty kwalifikowalne,
  • wprowadzanie zmian w projekcie oraz ich zatwierdzanie: omówienie cyklu procesu,
  • omówienie procesu przygotowywania raportów okresowych (uzupełnianie matrycy raportu),
  • monitorowanie postępu merytorycznego,
  • zasady udzielania zamówień publicznych w projektach finansowanych przez ABM.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z webinarium. 

Opcje strony

do góry