Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację o finansowaniu w konkursie otrzymało 10 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 87 246 662,68 zł. 

Nabór wniosków do konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii trwał od 5 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartości 220 460 260,11 zł mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26 wniosków.

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo! 
Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry