Aktualnie znajdujesz się na:

Badania kliniczne w zarysie, historia badań klinicznych

 

W ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych prezentujemy pierwszy z cyklu dziesięciu  filmów edukacyjnych obejmujących tematykę badań klinicznych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu ochrony zdrowia, poprzez polepszenie jakości procesów związanych z prowadzeniem badań klinicznych w Polsce. Osiągniecie wskazanego efektu, będzie możliwe przez podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie udziału w badaniach, a także standardów i procedur jakie się z nimi wiążą. Produkcja filmów ma za zadanie upowszechnić temat badań klinicznych wśród społeczeństwa. Specjalistyczna wiedza, zostanie przekazana w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa pacjent, wskutek uczestnictwa w badaniu klinicznym. Udział w badaniu klinicznym musi być w pełni świadomy, co wiąże się z działaniami szerzącymi informacje, pozwalające na zrozumienie idei postępu medycyny.

Filmy dedykowane są dla szerokiego grona odbiorców tj. potencjalnych uczestników lub pacjentów badań klinicznych, ogółu społeczeństwa, pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych świadczących usługi medyczne, partnerów Agencji Badań Medycznych, a także mediów.

Instytucją pośrednicząca w projekcie jest Ministerstwo Zdrowia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt.: „Badania kliniczne w zarysie, historia badań klinicznych”:

 

 

 

 

Opcje strony

do góry