Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualizacja: Konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Agencja Badań Medycznych informuje, że z uwagi na zmiany wytycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie informacji i promocji oraz ze względu na uwagi wpływające od podmiotów zainteresowanych udziałem w Konkursie, zmieniono zapisy Umów o dofinansowanie w zakresie zobowiązania do informacji i promocji, rozszerzono zakres ogłoszonego konkursu ABM/2021/5 o produkty lecznicze oparte o RNA, a także zmieniono sposób rozliczania kosztów związanych z powstaniem linii pilotażowych w ramach zgłaszanych w Konkursie projektów.

Dokonano również zmian redakcyjnych w treści Regulaminu.

Aktualizacji poddano załączniki do Regulaminu w postaci:

  • Wzoru Wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1a do Regulaminu),
  • Wzoru Umowy o dofinansowanie dla Beneficjenta jednopodmiotowego (załącznik nr 2a do Regulaminu),
  • Wzoru Umowy o dofinansowania dla Beneficjenta wielopodmiotowego (załącznik nr 2b do Regulaminu),
  • Wzoru Karty oceny formalnej (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami.

 

Opcje strony

do góry