Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/977,Wyniki-konkursu-CWBK-2021-Polska-Siec-Badan-Klinicznych-rozszerza-sie-o-nowe-cen.html
2021-12-01, 05:30

Wyniki konkursu CWBK 2021: Polska Sieć Badań Klinicznych rozszerza się o nowe centra prowadzące badania kliniczne

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła ponad 54 mln zł na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. W 2020 r. w ramach pierwszego konkursu dofinansowanie otrzymało 10 ośrodków.

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Nowopowstałe Centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

54 mln na stworzenie kolejnych sześciu CWBK w Polskiej Sieci Badań Klinicznych

W ramach konkursu dotyczącego tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych do Agencji Badań Medycznych wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Wśród beneficjentów wybranych w obecnym konkursie, znalazło się 6 podmiotów:

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 
  • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Uniwersytet Opolski w Opolu.

Wybrane jednostki dysponują znakomitą kadrą profesorów, mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki.

Krajowa Sieć Onkologiczna

Konkurs został zaplanowany z uwzględnieniem postanowień Narodowej Strategii Onkologicznej. Dotyczy to szczególnie badań klinicznych wczesnych faz (I oraz II). Jednym z oczekiwanych rezultatów wdrożenia tego obszaru jest powstanie do 2024 r. co najmniej 4 CWBK, a do 2029 r. zwiększenie liczby CWBK do 8. Strategia zakłada, że do 2023 r. Agencja będzie wspierać rozwój CWBK przy wybranych uniwersyteckich ośrodkach akademickich i ośrodkach onkologicznych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zgodnie z oczekiwanym rezultatem dofinansowanie w przedmiotowym konkursie otrzymało
6 podmiotów, w tym  3 Wnioskodawców planujących i posiadających odpowiednie zaplecze kadrowe
i infrastrukturalne, aby utworzyć lub zmodernizować ośrodek wczesnych faz tj.:

  1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  3. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,

Kompleksowe wsparcie dla polskich ośrodków prowadzących badania kliniczne

Placówki, które otrzymują granty utworzą CWBK jako centrum usług wspólnych, zapewniające kompleksowe i systemowe  wsparcie realizacji badań  zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Wsparcie to będzie dotyczyć m.in: planowania, zarządzania, rozliczania, czy koordynowania badań. Infrastruktura CWBK będzie zawierać przede wszystkim część pozwalającą na realizację wizyt pacjentów w trybie ambulatoryjnym, strefę relaksu pacjenta, salę telekonferencyjną oraz pokoje do pracy dla przedstawicieli Sponsora.

Polska Sieć Badań Klinicznych jednolitość, standaryzacja, usieciowienie

Beneficjenci niniejszego konkursu, będą należeć do grupy podmiotów działających w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych założonej przez Agencję Badań Medycznych.

Polska Sieć Badań Klinicznych ma na celu zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań,  wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Dołączenie nowych sześciu CWBK do sieci pozwoli na utworzenie ustandaryzowanych ośrodków, które nie będą ustępowały podobnym strukturom na zachodzie Europy. Staną się one flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie, z troską o bezpieczeństwo uczestników badań. Badania kliniczne w Polsce będą dzięki temu prowadzone w sposób przyjazny zarówno dla sponsora, szpitala, jak i pacjenta.

Pierwsze inwestycje w placówkach, które otrzymały grant ABM planowane są jeszcze w tym roku.

Opcje strony