Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/948,Szkolenie-Nowe-perspektywy-w-psychiatrii-i-neurologii.html
13.04.2024, 08:47

Szkolenie „Nowe perspektywy w psychiatrii i neurologii”

W ramach działalności edukacyjno-informacyjnej Agencja Badań Medycznych zorganizowała kolejny webinar pn.: „Nowe perspektywy w psychiatrii i neurologii”.

Spotkanie odbyło się w dniu 25 maja br. a jego głównymi odbiorcami byli badacze zainteresowani prowadzeniem niekomercyjnych badań klinicznych w dziedzinie psychiatrii  i neurologii.

Prelegentami podczas wydarzenia byli:

- prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak– Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

- prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik – Kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

- prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała – Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 

- dr hab. n. med. Mariusz Wiglusz – Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Poruszono szereg interesujących tematów m. in. prelegenci podzielili się własnymi doświadczeniami z prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze psychiatrii neurologii – od pozyskania dofinansowania, przez pre-screning i rekrutację pacjentów, ochronę danych, czy wyzwania w prowadzeniu tego typu badań.

Jednym z priorytetowych zadań  Agencji Badań Medycznych jest zmiana rynku badań klinicznych w Polsce, oprócz finansowania projektów badań niekomercyjnych istotną rolę odgrywają działania edukacyjne mające na celu podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu badań klinicznych wszystkich interesariuszy rynku zdrowia. Udział Państwa we wspomnianym wydarzeniu stanowił kolejny krok w powyższym procesie zmian.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i aktywny udział w spotkaniu.

 

Opcje strony