Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/37,Polska-i-USA-podpisaly-umowe-o-wspolpracy-w-obszarze-nauk-biomedycznych.html
2020-08-03, 19:57

Polska i USA podpisały umowę o współpracy w obszarze nauk biomedycznych

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Alex Azar – sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA - podpisali  13 lipca 2018 r. umowę o współpracy w obszarze nauk biomedycznych.

Podpisanie umowy w Waszyngtonie jest sygnowane przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze strony Polskiej oraz Departament Zdrowia i Opieki Społecznej ze strony amerykańskiej. Sekretarz Alex Azar zaznaczył, że "zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone, są na etapie modyfikacji i rozwoju systemów ochrony zdrowia”. Zaproponował pomoc w  tworzeniu systemu transferu technologii w Polsce.

Minister Łukasz Szumowski podkreślił, że dzięki porozumieniu, polskie nauki biomedyczne oraz polscy naukowcy zyskają ogromną szansę na rozwój i dostęp do zasobów wiedzy, doświadczenia oraz badań naukowych, którymi dysponują instytucje amerykańskie. Szef resortu zdrowia dodał, że będziemy chcieli  wykorzystać wiedzę i doświadczenie amerykańskie przy tworzeniu Agencji Badań Klinicznych. „Rozmawialiśmy też m.in. o ruszającym jesienią programie stypendiów naukowych dla polskich badaczy i lekarzy, którzy będą mogli pracować w najlepszych ośrodkach naukowych i medycznych w USA” – poinformował profesor Szumowski.

Obszary współpracy dotyczą rozwoju wspólnych badań, szkoleń i działań ukierunkowanych na inne priorytety, w tym:

- choroby zwalczane drogą szczepień i inne choroby zakaźne,

- gruźlicę, szczególnie jej szczepy wielolekooporne i szczepy o rozszerzonej lekooporności,

- grypę pandemiczną,

- choroby przewlekłe, w szczególności choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, cukrzycę, choroby układu oddechowego i demencję,

- zdrowie psychiczne.

Sposoby współpracy mogą obejmować:

- wspólne programy naukowe i projekty badawcze,

- konsultacje, spotkania i konferencje naukowe,

- wymianę i szkolenia naukowców i ekspertów,

- dzielenie się informacjami.

Opcje strony