Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2026,Trwa-X-Zgromadzenie-Ogolne-Polskiej-Sieci-Badan-Klinicznych.html
13.04.2024, 09:29

Trwa X Zgromadzenie Ogólne Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Dziś w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) oraz Agencji Badań Medycznych. Gospodarzem pierwszego dnia Zgromadzenia jest Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Głównym tematem dzisiejszych obrad jest ogłoszony przez ABM w ubiegłym tygodniu konkurs na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, którego Wnioskodawcami mogą być podmioty posiadające w swoich strukturach co najmniej jedno CWBK. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej co powinno się przełożyć się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjnych technologii lekowych, informatycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dodatkowo, przedstawiony zostanie plan restrukturyzacji PSBK, który opierał się będzie w głównej mierze o umożliwienie publicznym podmiotom nie posiadającym CWBK uzyskanie początkowo statusu obserwatora a po spełnieniu określonych wymagań również pełnoprawnego członkostwa w PSBK. Planowana restrukturyzacja będzie miała również na celu połączenie PSBK z Krajową Siecią Badań Klinicznych „POLCRIN” oraz przejęcie jej obowiązków w europejskiej infrastrukturze ECRIN. 

Drugiego dnia Zgromadzania Ogólnego przedstawione zostaną możliwości informatyzacji opieki zdrowotnej a szczególnie badań medycznych m.in. dzięki zastosowaniu rozwiązań chmurowych. Dodatkowo szczegółowo zostaną omówione informacje techniczne w jaki sposób informatyka może poprawić opiekę nad pacjentem, łącząc dane i wykorzystując analizy predykcyjne do identyfikowania trendów klinicznych. Przedstawiciele firmy Microsoft – partnera strategicznego Warsaw Health Innovation Hub – zaprezentują uczestnikom sposoby na bezpieczne zarządzanie danymi zdrowotnymi  oraz to w jaki sposób mogą być wykorzystywane w przestrzeni europejskiej i jakie są lokalne i europejskie ramy regulacyjne.

 

Opcje strony