Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2006,Rozpoczecie-naboru-w-II-edycji-Konkursu-na-badania-head-to-head-w-zakresie-nieko.html
13.06.2024, 21:04

Rozpoczęcie naboru w II edycji Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2023/1)

Głównym celem Konkursu jest dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego

lub

  • eksperymentów badawczych obejmujących ocenę skutków zastosowania procedur medycznych.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu eksperymentu badawczego, jako obowiązkowy załącznik do wniosku należy przedstawić pozytywną opinię Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie takiego badania.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w systemie trwa :

  • I runda: od dnia 10 marca 2023 r. od godziny 12:01:00 do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godziny 12:00:59
  • II runda: od dnia 18 kwietnia 2023 r. od godziny 12:01:00 do dnia 23 maja 2023 r. do godziny 12:00:59

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

200 mln PLN (po 100 mln PLN na każdą rundę)

Kontakt

Pytania odnośnie składania wniosków w konkursie proszę kierować na adres: niekomercyjne@abm.gov.pl

Webinarium

21 marca 2022 r. w godzinach 11.00-14.00 planowane jest webinarium online dla potencjalnych Wnioskodawców, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione m.in. podstawowe złożenia Konkursu oraz koszty możliwe do poniesienia w ramach składanych Projektów.

Zapraszamy do zapisu na webinarium po linkiem: https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/69k71,Webinarium-dotyczace-zasad-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-w-konkursie-na-badania.html

Opcje strony