Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1901,Posumowanie-dotychczasowych-dzialan-i-plany-Agencji-Badan-Medycznych-na-2023-r.html
23.07.2024, 23:48

Posumowanie dotychczasowych działań i plany Agencji Badań Medycznych na 2023 r.

Od momentu powołania w 2019 roku, Agencji Badań Medycznych udało się uruchomić 15 konkursów wpierających rynek badań klinicznych, w ramach których podpisane zostało 186 umów z beneficjentami. Blisko 2 mld zł przekazane na realizację projektów, pozwoli na włącznie ok. 50 tys. pacjentów do badań klinicznych. W całym kraju 800 podmiotów leczniczych będzie prowadzić badania kliniczne finansowane ze środków ABM.

W swojej działalności, Agencja Badań Medycznych skupia się na realizacji badań w obszarach, wymagających szczególnego wsparcia. Należą do nich między innymi projekty z zakresu psychiatrii, chorób rzadkich, czy chorób cywilizacyjnych. Obecnie, konkursy realizowane przez Agencję Badań Medycznych objęły finansowaniem 16 dziedzin medycyny.

Mając na uwadze najwyższą jakość, dążenie do standardów europejskich i bezpieczeństwo oraz rozwój infrastrukturalny, Agencja Badań Medycznych stara się wspomagać pracę ośrodków klinicznych oraz ich kadr. Obecnie, dzięki trzem konkursom dedykowanym utworzeniu specjalistycznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, udało się powołać 23 jednostki zrzeszone w ramach Polskiej Sieci Badań klinicznych, zlokalizowane na terenie całego kraju. Obecnie, 14 z nich jest otwarte dla pacjentów. Pozostałe zostaną uruchomione w 2023 r.

Ostatnie dwa lata były szczególnie trudne ze względu na pojawienie się pandemii COVID-19 czy trwającej wojny w Ukrainie. Przed sektorem ochrony zdrowia stoi obecnie wiele wyzwań związanych także ze starzejącym się społeczeństwem, a także rozwojem zjawiska multichorobowośći w naszym kraju. Odpowiedzią na ten stan są inwestycje w nowe technologie i rozwój nowych projektów badawczych dążących także do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego. W związku z tym, w 2023 roku wśród obszarów, które znalazły szczególne zainteresowanie Agencji Badań Medycznych znalazło się m.in. wykorzystywanie sztucznej inteligencji, antybiotykoodporność, zapewnienie bezpieczeństwa lekowego czy tworzenie Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

Plany naukowe Agencji Badań Medycznych na 2023 rok zapowiada Dyrektor Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych - Krzysztof Górski.

 

 

Opcje strony