Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1482,Zakonczyla-sie-ocena-merytoryczna-wnioskow-w-ramach-konkursu-na-niekomercyjne-ba.html
2023-12-01, 20:34

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne - edycja 2022

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne nr 2022/ABM/1 wniosków złożonych w rundzie I.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 8 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 98 090 559,82 zł.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 17 stycznia 2022 r. do dnia 17 marca 2022 r. W ramach Konkursu wpłynęło 16 wniosków o łącznej wartości 274 072 463,22 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 16 wniosków.

 

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

https://www.abm.gov.pl/pl/konkursy/archiwalne-nabory-1/2022/niekomercyjne-badania-kliniczn/1191,Konkurs-otwarty-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-ABM20221.html

 

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl

 

 

Opcje strony