Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1130,Badanie-ewaluacyjne-Beneficjentow-ABM.html
2021-12-07, 23:13

Badanie ewaluacyjne Beneficjentów ABM

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy ewaluację naszych Beneficjentów. Wykonawcą badania jest firma EU-CONSULT sp. z o.o. z Gdańska.

Celem badania jest:

  • ocena systemu wyboru i wdrażania projektów finansowanych przez ABM,
  • określenie czynników wpływających pozytywnie na sprawną i skuteczną ocenę i realizację projektów,
  • określenie czynników hamujących sprawną i skuteczną ocenę i realizację projektów.

Badanie ma także na celu wskazanie obszarów terapeutycznych, wskazanie grup pacjentów oraz kategorii podmiotów, do których w sposób szczególny powinny być kierowane przyszłe konkursy ABM.

Prosimy o udział w badaniu i udzielenie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji.

 

Opcje strony