Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/970,Szkolenie-Badania-kliniczne-wyrobow-medycznych.html
2021-10-16, 08:06

Szkolenie „Badania kliniczne wyrobów medycznych”

Mamy przyjemność poinformować, że 8 czerwca Agencja Badań Medycznych zorganizowała seminarium pt. „Badania kliniczne wyrobów medycznych”. Spotkanie zrealizowano w ramach działalności edukacyjno-informacyjnej. Głównymi odbiorcami byli lekarze, badacze, członkowie zespołów badawczych oraz osoby zainteresowane prowadzeniem badań klinicznych wyrobów medycznych– pracownicy ośrodków akademickich, uczelni, instytutów oraz szpitali.

Prelegent prowadzący seminarium – dr n. med. Przemysław Magielski, podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu badań klinicznych wyrobów medycznych. W pierwszych dwóch częściach spotkania zostały poruszone kwestie ogólne związane z badaniami i regulacjami dotyczącymi wyrobów medycznych. Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat dokumentacji, rejestracji i uzyskiwania zgody na prowadzenie badań oraz z samym procesem prowadzenia badań wyrobów medycznych.

Działalność edukacyjna jest jednym z priorytetowych zadań Agencji. Jej nieodłącznym elementem jest ciągłe podnoszenie kompetencji interesariuszy rynku zdrowia. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia przyniosą wymierne korzyści uczestnikom spotkania oraz wpłyną na innowacyjność i wysoki standard prowadzenia badań. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i aktywny udział w seminarium.

Opcje strony