Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2253,Karta-praw-i-obowiazkow-uczestnika-badania-klinicznego.html
13.06.2024, 23:11

Karta praw i obowiązków uczestnika badania klinicznego

Badania kliniczne umożliwiają rozwijanie nowych leków i terapii, które odmieniają życie pacjentów na całym świecie. Każde z tych znaczących odkryć wymaga dobrowolnego zaangażowania pacjentów. Badania kliniczne przeprowadza się uznając zdrowie i dobro uczestników jako nadrzędne wartości w stosunku do interesu nauki oraz społeczeństwa.

Zrozumienie praw i obowiązków uczestnika jest niezwykle istotne dla jego bezpieczeństwa, ale także sukcesu badania klinicznego. Zapoznanie się ze swoimi prawami pozwala pacjentom na podjęcie świadomej decyzji, co przekłada się na poprawę jakości opieki medycznej. Każdy uczestnik badania klinicznego, w momencie podpisania świadomej zgody zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z udziału. Ochrona praw i bezpieczeństwa uczestników badań klinicznych jest ściśle określona przez krajowe i międzynarodowe regulacje prawne oraz zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów oraz ich najbliższych i rodzin, Agencja Badań Medycznych wraz partnerami serwisu Pacjent w badaniach klinicznych opracowała kartę praw i obowiązków uczestnika badania klinicznego. Niniejsza broszura pomoże zrozumieć najważniejsze informacje na ten temat. Rzetelna wiedza na temat swoich praw sprawia, że pacjenci uczestniczą w badaniu z większą świadomością oraz zaufaniem.

Broszura dostępna jest również w zakładce Materiały edukacyjne.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Opcje strony