Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1683,Kampania-spoleczna-o-charakterze-informacyjno-promocyjnym-dotyczaca-realizowanyc.html
23.07.2024, 23:18

Kampania społeczna o charakterze informacyjno-promocyjnym dotycząca realizowanych projektów B+R z dziedziny nauk medycznych, w tym z obszaru onkologii.

W związku z trwającą ogólnopolską kampanią społeczną o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącą realizowanych projektów B+R z dziedziny nauk medycznych, w tym z obszaru onkologii, stworzony został kolejny spot filmowy, ukazujący możliwości związane z udziałem w badaniach klinicznych.

Kampania skierowana jest do osób powyżej 40 roku życia, które należą do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory oraz wszystkich interesariuszy rynku zdrowia (m.in. pacjentów onkologicznych i lekarzy). Podejmowane działania mają m.in. na celu zwiększenie świadomości pacjenta, w szczególności pacjenta onkologicznego, dotyczącej badań klinicznych prowadzonych w Polsce, a także przedstawienie udziału w badaniach klinicznych jako alternatywy dla standardowej opieki zdrowotnej. 

Zapraszamy do oglądania!

 

 

 

Kampania społeczna realizowana przez Agencję Badań Medycznych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

Opcje strony