Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi konferencyjnej – nr 6/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi konferencyjnej – nr 6/2019 Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) Ogłoszenie – na usługi społeczne (PDF) Ogłoszenie – na usługi społeczne (skan) Załączniki w formie edytowalnej Ogłoszenie konferencja zmiana Wyjaśnienie treści OPZ Ogłoszenie konferencja zmiana (2) Wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia Ogłoszenie […]

Czytaj więcej

Dostawa macierzy, serwerów, innych urządzeń i systemów w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji Badań Medycznych w sprzęt IT na rok 2019”

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa macierzy, serwerów, innych urządzeń i systemów w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji Badań Medycznych w sprzęt IT na rok 2019” 2019-OJS165-404477-pl KluczPub_Oferta_PostepowanieID_04ae1ad5-ee18-477d-9770-27676bb0db3a SIWZ_5_2019 macierz serwery ver ost Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ Załącznik nr 3.1 do SIWZ – OPZ część 1 […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi konferencyjnej – nr 3/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi konferencyjnej – nr 3/2019 Pliki do pobrania: Ogłoszenie na usługi społeczne – konferencja 17-19.09.2019 Ogłoszenie BZP nr 574011-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. załącznik nr 1 do Formularza oferty – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 1 do ogłoszenia – OPZ […]

Czytaj więcej

Zamówienie publiczne – Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji Badań Medycznych w sprzęt IT na rok 2019” Pliki do pobrania: 2019-OJS119-291279-pl SIWZ_1_2019 załącznik_nr _1_do_SIWZ_formularz_oferty załącznik_nr_2.1_do_SIWZ_formularz_cenowy_pakiet_1 załącznik_nr_2.2_do_SIWZ_formularz_cenowy_pakiet_2 załącznik_nr_2.3_do_SIWZ_formularz_cenowy_Pakiet_3 załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ załącznik_nr_4.1_do_SIWZ_OPZ załącznik_nr_4.2_do_SIWZ_OPZ załącznik_nr_4.3_do_SIWZ_OPZ załącznik_nr_5.1_do_SIWZ_umowa_pakiet_1 załącznik_nr_5.2_do_SIWZ_umowa_pakiet_2 załącznik_nr_5.3_do_SIWZ_umowa_pakiet_3 załącznik_nr_6_do_SIWZ_oswiadczenie_art.24_ust.1_pkt _5 załącznik_nr_7_do_SIWZ_oswiadczenie_art.24_ust.1_pkt_22 załącznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie_o_niezaleganiu_z_podatkiem załącznik_nr_9_do_SIWZ_ID_postepowania załącznik_nr_10_do_SIWZ_wykaz_dostaw załącznik_nr_11_SIWZ_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej KluczPub_Oferta_Postepowania Wyjaśnienia_treści_SIWZ – dodano 28.06.2019 Załącznik_nr_4.1_do_SIWZ_OPZ_ujednolicony […]

Czytaj więcej