Podmioty współpracujące z ABM  

W marcu br. Agencja Badań Medycznych podpisała memorandum o współpracy w zakresie rozwoju badań klinicznych z wiodącym ośrodkiem onkologicznym MD Anderson. List intencyjny zakłada tworzenie wspólnych programów badawczych i naukowych oraz prowadzenie wspólnych badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań niekomercyjnych. MD Anderson Cancer Center jest jednym z najbardziej cenionych światowych centrów poświęconych leczeniu raka.

Memorandum zostało podpisane przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, pełniącego obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych dr. Radosława Sierpińskiego i wiceprezesa MD Anderson George’a Wildinga.  Współpraca  z MD Anderson to ogromna szansa, dzięki której będziemy mogli rozwijać badania kliniczne w zakresie onkologii, co z kolei przełoży się na poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce.

MD Anderson Center 

The University of Texas MD Anderson Center zatrudnia 21 tys. osób, a roczny budżet centrum przekracza 5 miliardów dolarów. Każdego roku MD Anderson przyjmuje niemal 120 tys. chorych na nowotwory. Ośrodek, będący częścią Uniwersytetu Teksańskiego, jest dziś największym centrum leczenia nowotworów w Stanach Zjednoczonych - prowadzi rocznie ok. 1000 badań klinicznych z udziałem ok. 10 tys. pacjentów.

W MD Anderson działa Centrum Innowacji, którego celem jest wyeliminowanie raka na całym świecie. Naukowcy opracowują najnowszej generacji rozwiązania w dziedzinie nowych technologii medycznych, wprowadzają na rynek nowe lekki, sposoby diagnostyki, projektują urządzenia medyczne  i rozwiązania informacyjne, które mogą pomóc w opiece nad pacjentami onkologicznymi.

List intencyjny z firmami farmaceutycznymi

Porozumienie zawarte pomiędzy Agencją Badań Medycznych i firmami farmaceutycznymi dotyczy wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, a także obejmuje wspólne działania ukierunkowane na rozwój nowych technologii i badań naukowych w ochronie zdrowia. W ramach współpracy strony przewidują między innymi wspólną organizację warsztatów, konferencji, seminariów i szkoleń, a także tworzenie inicjatyw na poziomie eksperckim w formie think-tanków.

Umowa o współpracy z AstraZeneca

Umowa o współpracy z KCR

Umowa o współpracy z Roche Polska

Umowa o współpracy z Bristol-Myers Squibb

Umowa o współpracy z Takeda Pharma

Umowa o współpracy z Eli Lilly Polska

Umowa o współpracy z Janssen Polska

Umowa o współpracy z Pfizer Polska

Umowa o współpracy z Mylan Healthcare