Obszary działalności

Agencja Badań Medycznych powstała, aby lepiej wykorzystywać w Polsce potencjał dla rozwoju badań medycznych i nauk o zdrowiu, zwłaszcza w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, które stanowią ok. 1 proc. wszystkich zarejestrowanych badań. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosi około 40 proc. Docelowo chcemy, aby w naszym kraju badania te osiągnęły poziom 20-30 proc.

Głównym celem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych będzie poszukiwanie nowych metod leczenia w najbardziej palących obszarach medycyny: onkologii i kardiologii, a także w chorobach rzadkich, obszary te często  pozostają poza zainteresowaniem prywatnych firm. Zapewnienie pacjentom onkologicznym, kardiologicznym oraz cierpiącym na schorzenia rzadkie możliwości przeprowadzenia badań klinicznych ma kluczowe znaczenia dla całego systemu ochrony zdrowia. W przyszłości zaowocuje dostępem do nowoczesnych terapii lekowych czy obniżeniem kosztów leczenia wybranych chorób.

Badania prowadzone przez ABM posłużą ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leków oraz technologii już stosowanych na rynku, a także wyłączeniu z systemu tych technologii, które są nieskuteczne. Sprawdzenie skuteczności działania wybranych technologii w warunkach polskiego systemu ochrony zdrowia ułatwi organom odpowiedzialnym za refundację i taryfikację podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Agencja będzie też wspierać rozwój badań populacyjnych i epidemiologicznych z różnych obszarów zdrowia publicznego. Zebrane dane pozwolą na przygotowanie analiz eksperckich, określających np. przyczyny zróżnicowania zapadalności na określone schorzenia czy wskaźników śmiertelności z powodu wybranych chorób w poszczególnych regionach Polski. Podstawą ich opracowania nie będą, jak dotychczas, ogólne szacunki, tylko własne, krajowe badania.

Zadaniem ABM będzie zapewnienie proporcjonalnego finansowania nauk medycznych i nauk o zdrowiu we wszystkich istotnych zakresach:

- badań podstawowych,

- prac badawczo-rozwojowych,

- badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

- badań epidemiologicznych,

- badań dotyczących zarządzania,

- rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia.

Dotychczas w naszym systemie była luka, polegająca na braku wyspecjalizowanej instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie i nadzorowanie badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych, która zostanie wypełniona przez powstanie Agencji.