Pierwsze 100 milionów złotych na niekomercyjne badania kliniczne

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 milionów złotych na pierwszy konkurs dotyczący wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych. Środki te trafią do pacjentów za pośrednictwem czołowych ośrodków badawczych w Polsce. Na dofinansowanie badań mogą liczyć projekty w obszarze pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii, kardiologii....

Czytaj Więcej

Informacje o Agencji Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych (ABM) – jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Prezes Agencji Badań Medycznych

ABM będzie prowadzić działalność analityczną dotyczącą oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w sposób bardziej przydatny dla pacjentów.