Czasowe ograniczenie naboru kandydatów na ekspertów

Z dniem 27  sierpnia 2020 roku Agencja Badań Medycznych ogranicza czasowo nabór kandydatów na ekspertów tylko do osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (lub wyższy stopień/tytuł naukowy).

Powyższe podyktowane jest zebraniem dostatecznej liczby kandydatur z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych i  nauk społecznych.

Opcje strony

do góry