Nasza misjaPrzez badania do zdrowia

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierownictwo

dr n. med. Radosław Sierpiński, MBA – p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych

Dr n. med. Radosław Sierpiński (ur. 06.09.1988 w Dąbrowie Górniczej)- polski lekarz specjalizujący się w kardiologii i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki.  Pełniący obowiązki Prezesa Agencji Badań Medycznych.

Wykształcenie:

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie na podstawie pracy doktorskiej pt. „Jednoośrodkowe wyniki wieloośrodkowego Rejestru Burz Elektrycznych RECOVERY”. Jest członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień na międzynarodowych kongresach medycznych w zakresie kardiologii, telemedycyny i organizacji ochrony zdrowia. W 2019 roku uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Praca zawodowa:

Pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej, w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W 2018 roku został powołany w skład Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia w jako doradca. Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem dla Pacjentów z Zaburzeniami Rytmu Serca- Serce dla Arytmii. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentujący Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Rady Społecznej SCCHS w Zabrzu oraz wiceprzewodniczący Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ.

Posiada szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia oraz rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii.

Życie prywatne:

Żonaty, ojciec dwójki dzieci.


dr Jakub Berezowski – Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych

dr Jakub Berezowski - (ur. 30.08.1972 w Sycowie) Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wykształcenia prawnik, adwokat. W 2006 roku obronił pracę doktorską z zakresu nauk o polityce pod tytułem "Samorząd terytorialny a lokalna i regionalna polityka zdrowotna". Od 2002 do 2012 roku był prezesem, dyrektorem i menedżerem w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, która pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w Opolu. Od 2015 do 2018 roku pełnił funkcję prorektora do spraw organizacji i rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

W 2018 roku został powołany w skład gabinetu politycznego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego jako doradca. Pełni funkcję pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw rozwoju kadr medycznych, gdzie odpowiedzialny jest za inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących przygotowywania projektów badań naukowych w medycynie oraz podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia ich wyników, projektów badawczych i prac rozwojowych z zakresu działania Ministerstwa.

Opcje strony

do góry