Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/najawazniejsze/1127,ABM-oglasza-konkurs-dla-Onkologicznych-Centrow-Wsparcia-Badan-Klinicznych.html
2021-12-01, 03:52

ABM ogłasza konkurs dla Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

W ramach konkursu Agencja Badań Medycznych dofinansuje projekty przewidujące utworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK). Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych w obszarze onkologii, zwiększenie liczby uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych.

Realizacja Konkursu stanowi kontynuację działań ABM w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. 

Stworzenie Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych pomoże w rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poprzez zwiększenie m.in. konkurencyjności polskiego rynku w zakresie obsługi badań klinicznych przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 45 mln złotych. Nabór wniosków trwa 
od 4 października do 22 listopada 2021 r.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?
Wnioskodawcą może być:
Podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej utworzony przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego posiadający kontrakt z OW NFZ oraz udzielający świadczeń szpitalnych.
W konkursie będą mogli uzyskać dofinansowanie jedynie Wnioskodawcy posiadający kontrakt z OW NFZ w zakresie świadczeń szpitalnych co najmniej:

  • z chirurgii ogólnej lub onkologicznej oraz 
  • chemioterapii lub radioterapii (teleradioterapii/brachyterapii).

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski można składać od 04.10.2021 od godziny 12:00 r. do 22.11.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/
Wszelkie pytania dotyczące konkursu, należy kierować pod adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl

UWAGA!

27 października 2021 r. planowane jest webinarium dla potencjalnych Wnioskodawców. Więcej szczegółów wkrótce!

 

Opcje strony