Wykaz projektów realizowanych w ramach COVID-19

Wykaz projektów realizowanych w ramach COVID-19:
Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Cel badania
1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „Przeprowadzenie analizy genomu wirusa SARS-CoV-2 oraz genomu pacjentów z COVID-19 w celu opracowania zestawu genetycznych markerów określających osobniczą wrażliwość na zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 i ciężkość przebiegu COVID-19". Informacje szczegółowe
2 Uniwersytet Rzeszowski „Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz na efekt uodpornienia po szczepieniu przeciw COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID-19.”  Informacje szczegółowe
3 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  „Zastosowanie osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem”. Informacje szczegółowe
4 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu „Ocena częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz leczenia kardiologicznych, neurologicznych i pulmonologicznych powikłań COVID-19 - badanie pilotażowe”. Informacje szczegółowe
5 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej „Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia”. Informacje szczegółowe
6 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim - reprezentatywne badanie epidemiologiczne". Informacje szczegółowe
7 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie „Badanie kliniczne w zakresie poszukiwania markerów genetycznych odpowiedzialnych za intensywność przebiegu choroby COVID-19, wśród pacjentów z towarzyszącymi chorobami krążeniowo-oddechowymi (szczególna grupa wysokiego ryzyka)”. Informacje szczegółowe
8 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie „Analiza polimorfizmów genu ACE2 w ocenie ciężkości przebiegu klinicznego COVID- 19”. Informacje szczegółowe
9 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie „Zastosowanie antagonisty receptora mineralokortykoidowego (spironolaktonu) w leczeniu zwłóknienia płuc związanego z zakażeniem SARS-CoV-2”. Informacje szczegółowe
10 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk „Opracowanie profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wywołującego covid-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy krowianki MVA”. Informacje szczegółowe
11 Wojskowy Instytut Medyczny „ITPP jako preparat wspomagający leczenie postępującej niewydolności oddechowej w przebiegu COVID19”. Informacje szczegółowe
12 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID-19”. Informacje szczegółowe
13 Wojskowy Instytut Medyczny „Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) w leczeniu COVID-19 (akronim: HBOT & COVID-19)”. Informacje szczegółowe
14 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach „Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku". Informacje szczegółowe
15 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, na redukcję ryzyka progresji choroby COVID19 z nasilającą się burzą cytokinową i procesem zapalnym”. Informacje szczegółowe
16 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie „Ocena odpowiedzi humoralnej w populacji narażonej na kontakt z wirusem SARS-CoV-2: implikacje kliniczne, epidemiologiczne oraz organizacyjne w zakresie opieki zdrowotnej". Informacje szczegółowe
17 Gdański Uniwersytet Medyczny „Badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Avigan (fawipirawir) w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT u pacjentów z infekcją SARS-COV-2”. Informacje szczegółowe
18 Warsaw Genomics „Odporność grupowa wobec SARS CoV 2 w Polsce: w alidacja dostępnych testów serologicznych i określenie poziomu przeciwciał IgG anty SARS CoV 2 w czasie 1 3 6 9 i 12 miesięcy od zachorowania na grupie 2500 osób przebyłych COVID 19”  Informacje szczegółowe
19 Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie „Wprowadzenie i ocena bezpieczeństwa i skuteczności algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów diagnozowanych i leczonych z powodu SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym i w oddziałach zakaźnych w Polsce”. Informacje szczegółowe
20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  „System wspomagający zdalną diagnostykę pacjentów leczonych w warunkach domowych, umożliwiający wykrywanie nagłego zaostrzenia się objawów COVID-19 na bazie metod sztucznej inteligencji”. Informacje szczegółowe
21 Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  „Badanie przebiegu klinicznego i możliwości leczenia COVID-19 w warunkach praktyki klinicznej w Polsce – SARSTer” Informacje szczegółowe
22 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO”. Informacje szczegółowe
23 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo , prospektywne badanie skuteczności i bezpieczeństwa leku zarejestrowanego w Polsce, stosowanego poza wskazaniami rejestracyjnymi”. Informacje szczegółowe
24 Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii „Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS CoV 2 w Polsce” Informacje szczegółowe
25 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie „Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2.” Informacje szczegółowe
26 Uniwersytet Warszawski „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19” Informacje szczegółówe
27 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie „Ocena aktywności immunologicznej mieszkańców Polski poddawanych szczepieniu przeciwko SARS COV-2”. Informacje szczegółowe
28 Warszawski Uniwersytet Medyczny „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia” Informacje szczegółowe

Opcje strony

do góry