Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/3/2020 na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/3/2020 na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych:
Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Opis projektu
1 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher „Tworzenie i rozwój finansowanego przez Agencję Badań Medycznych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”. Informacje szczegółowe
2 Uniwersytet Medyczny w Łodzi „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CWBK) – kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych”. Informacje szczegółowe
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Informacje szczegółowe
4 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) – strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce”. Informacje szczegółowe
5 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) „Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych; akronim: CWpediBK”. Informacje szczegółowe
6 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach”. Informacje szczegółowe
7 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych”. Informacje szczegółowe
8 Wojskowy Instytut Medyczny „Utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Wojskowym Instytucie Medycznym”. Informacje szczegółowe
9 Gdański Uniwersytet Medyczny „Multi-dyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy GUMed-UCK (MCWBK)”. Informacje szczegółowe
10 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych”. Informacje szczegółowe

Opcje strony

do góry