Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/2/2021 na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii

Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/2/2021 na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii - stan na dzień 24.01.2022 r.
Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu  Cel Badania
1 Instytut Psychiatrii i Neurologii Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo Informacje szczegółowe
2 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Badanie terapii pregabaliną oraz terapii z zastosowaniem kompleksowej rehabilitacji w leczeniu chronicznego zmęczenia związanego z zespołem post-COVID Informacje szczegółowe
3 Uniwersytet Medyczny w Łodzi LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne Informacje szczegółowe
4 Uniwersytet Rzeszowski Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie Informacje szczegółowe
5 Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” Ocena skuteczności stosowania ambroksolu (ABX) u polskich pacjentów z chorobą Gauchera, w tym postacią neuronopatyczną (GD typu III, GD3) wynikającą z homozygotycznej mutacji c.1448T>C (p.Leu483Pro) w genie GBA oraz z postaciami GD związanymi z nosicielstwem innych wariantów GBA, na podstawie obrazu klinicznego i analiz multiomicznych- AxGD" Akronim: AxGD Informacje szczegółowe
6 Wojskowy Instytut Medyczny Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tianeptyny w leczeniu objawów mgły covidowej u pacjentów po przebytym COVID-19 z badaniem patofizjologii zjawiska za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej, parametrów biochemicznych, immunologicznych oraz elektrofizjologicznych
(COVMENT)
Informacje szczegółowe
7 Wojskowy Instytut Medyczny Ocena skuteczności małej dawki aspiryny jako leczenia dodanego do standardowej terapii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową: randomizowane podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo Informacje szczegółowe
8 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera. Informacje szczegółowe
9 Gdański Uniwersytet Medyczny Leczenie ostrych udarów niedokrwiennych mózgu spowodowanych okluzją dużego naczynia metodą trombektomii mechanicznej u pacjentów o nieznanym czasie zachorowania albo niespełniających kryteriów kwalifikacji TK (ASPECTS < 6) na podstawie kryteriów MRI Informacje szczegółowe
10 Gdański Uniwersytet Medyczny Efekt sertraliny na objawy depresyjno-lękowe, dysfunkcję śródbłonka oraz biomarkery u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową Informacje szczegółówe

Opcje strony

do góry