Centra Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z tym, że w Polsce nie wykorzystujemy w pełni istniejącego potencjału w obszarze badań klinicznych, czego potwierdzeniem jest m.in. mała liczba niekomercyjnych badań klinicznych (w 2019 r. do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych wpisano 603 badania kliniczne, w tym 15 badań sponsorów niekomercyjnych), Agencja Badań Medycznych podjęła szereg kroków wspierających likwidację barier w rozwoju badań klinicznych.

Jednym z tych kroków jest projekt stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), funkcjonujących w modelu usług wspólnych zapewniających kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.
 

 

 

Opcje strony

do góry