Agencja Badań Medycznych

https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/seminaria/256,Seminarium-Niekomercyjne-badania-kliniczne-materialy-do-pobrania.html
2021-12-01, 04:18

Seminarium „Niekomercyjne badania kliniczne” – materiały do pobrania

Agencja Badań Medycznych we współpracy z GCPpl zorganizowała seminarium poświęcone niekomercyjnym badaniom klinicznym. Pierwszy termin seminarium „Niekomercyjne badania kliniczne” zgromadził w krótkim czasie tak wielu uczestników, że Agencja Badań Medycznych postanowiła zorganizować kolejny termin warsztatów poświęconych niekomercyjnym badaniom klinicznym, które odbyły się następnego dnia.

Celem seminarium były między innymi przyjrzenie się badaniom z perspektywy szpitali, uczelni medycznych, badaczy, a także URPL oraz ABM. Tematami przewodnimi seminarium były m.in. planowanie i realizacja badania klinicznego, pozyskanie środków finansowych, zasady realizacji badań, pacjent w centrum badań klinicznych, jak również inne ważne tematy związane z prowadzeniem niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce.

Wśród ekspertów pojawili się m.in.:

✔️Dr Piotr Iwanowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl

✔️Krzysztof Górski, Dyrektor ds. Projektów Naukowych ABM

✔️Dr Beata Maciejewska, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl

✔️Dr Ewa Ołdak, Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych URPL

✔️Dr Maciej Sułkowski, Członek Zespołu ds. Badań Klinicznych UJ CM

✔️Aneta Sitarska-Haber, Wice-Prezes Stowarzyszenia GCPpl

✔️Prof. Piotr Pnikowski,prorektor ds. nauki (2016-2020)[1] na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

✔️Prof. Piotr Rutkowski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

✔️Jakub Kraszewski, Dyrektor naczelny UCK

✔️Dr Antoni Jędrzejowski, Prezes Stowarzyszenia GCPpl

Materiały do pobrania:

A. Sitarska-Haber_Seminarium ABM_Niekomercyjne BK 25_26Oct2019_GCPpl_final 23Oct2019

B. Maciejewska_Jak zaplanować Niekomercyjne Badanie Kliniczne 25-26.10.2019

Ewa Ołdak_ABM prezentacja

K. Górski_ABM - seminarium

M. Sułkowski_ZBK Spotkanie ABM

P. Iwanowski_Od badań niekomercyjnych do komercyjnych i z powrotem 25.10.2019

P. Iwanowski_Publikowanie wyników badań niekomercyjnych - kontekst regulacyjny a naukowy 25.10.2019

P. Rutkowski_Prowadzenie badan klinicznych spotkanie ABM

Prof. P. Ponikowski_Wwa_ABM_26102019

J. Kraszewski_Rejestracja i realizacja NBK_26Oct2019

Opcje strony