Rusza rejestracja na nowe studia podyplomowe dot. badań klinicznych

8 września o godzinie 10:00 rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" (pierwsza edycja, 10.2020 – 06. 2021). Unikalny kierunek studiów podyplomowych obejmujący szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe dedykowane są dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych: w tym lekarzy-badaczy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników.

Rejestracja kandydatów prowadzona będzie od 8 września 2020r. od godziny 10:00 do 10 września 2020r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych oraz warunkach rekrutacji TUTAJ   

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych, Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

 

 

 

Opcje strony

do góry