Zadanie nr 1

Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja szkoleń z zakresu metodologii
i prowadzenia badań klinicznych
- szkolenia z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych dla zespołów badawczych

a) szkolenia dla zespołów badawczych (192 osoby)

b) szkoła koordynatorów (64 osoby)

c) 2 wizyty studyjne- dla koordynatorów (15 osób)

d) Konferencja otwarta pt. "Rola prawnika w badaniach klinicznych" (dla 100 osób)

e) Konferencja otwarta pt. "Rola zespołu badawczego w badaniach klinicznych" (dla 100 osób)

W ramach zadania nr 1A na terenie całego kraju zorganizowanych i przeprowadzonych zostanie 16 szkoleń (w 4 cyklach) dla łącznie 192 pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Szkolenia realizowane będą przez Agencję Badań Medycznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem GCPpl.

Każdy cykl szkolenia dla zespołów badawczych będzie zorganizowany w trybie 2 następujących po sobie, weekendowych spotkań (4 dni w godz. 9.00 – 15.00).

Dodatkowo w ramach zadania 1B, czyli szkoły koordynatorów, spośród uczestników szkolenia dla zespołów badawczych, zostaną wyłonione osoby (pełniące funkcję koordynatora), dla których przewidziano dodatkowe warsztaty w trybie weekendowym (2 dni w godz. 9.00 – 15.00) – szkolenie odbędzie się w sobotę i niedzielę następujące po odbytym szkoleniu dedykowanym dla zespołów badawczych .

 

 

Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.02.0000-0008/19-00/3539/2020/133 z dnia 9 lipca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WAŻNE – Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia w ramach zadania 1, 2 lub 3.

Opcje strony

do góry