Konferencja pt. "Rola prawnika w badaniach klinicznych"

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji  on - line pt. "Rola prawnika w badaniach klinicznych" w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

TERMIN:  9 GRUDNIA 2021 r.

FORMA: ON-LINE

Kryterium udziału w konferencji jest posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego prawniczego (mgr prawa) – weryfikacja nastąpi na podstawie:

  • Skanu dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo lub
  • Posiadania statusu radcy prawnego/aplikanta radcowskiego weryfikowanego na podstawie Krajowej wyszukiwarki Radców prawnych znajdującej się pod adresem:
    https://rejestrradcow.pl/Home/Index# lub
  • Posiadania statusu adwokata/aplikanta adwokackiego weryfikowanego na podstawie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich znajdującego się pod adresem :
    https://rejestradwokatow.pl/

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


09:20 – 09:30 
Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników
09:30 – 11:00 
Badania kliniczne produktów leczniczych – co się zmieni po rozpoczęciu stosowania CTR?
(ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE)
11:00 – 11:15
Przerwa I
11:15 – 12:45
Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych – omówienie najistotniejszych projektowanych koncepcji (system oceny etycznej, system gwarancyjny)
12:45 – 13:00
Przerwa II
13:00 – 14:30
Umowy w badaniach klinicznych. Tworzenie umowy trójstronnej i negocjacje jej treści
14:30 – 14:45 
Przerwa III
14:45 – 15:45
Wpływ ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) na prowadzenie badań klinicznych w Polsce
15:45 – 16:45
Wynagrodzenie oraz rekompensata poniesionych kosztów dla uczestników badania klinicznego w praktyce
16:45  
Zakończenie konferencji

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces rekrutacji przebiega dwuetapowo:    

  • Etap 1 - wypełnienie formularza podstawowego w systemie naboru kandydatów w zakładce "Wydarzenia i szkolenia"
  • Etap 2 - przesłanie skanu dyplomu* ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo na adres e-mailowy: power@abm.gov.pl

*kandydat może przesłać zrzut ekranu zawierający jego dane  w rejestrze na stronie Krajowej wyszukiwarki Radców prawnych lub Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Tylko pełne zgłoszenia (wypełniony formularz + potwierdzenie wykształcenia prawniczego) są brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Link do strony rekrutacyjnej: 

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/29k26,Konferencja-online-dla-prawnikow-pt-quotRola-prawnika-w-badaniach-klinicznychquo.html

Nabór trwa od 8 listopada do 1 grudnia 2021 roku.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: power@abm.gov.pl

Opcje strony

do góry