Grupa docelowa - zadanie nr 1

Zapraszamy do uczestnictwa w I edycji szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych w ramach projektu PO WER.

Szkolenie dedykowane jest dla osób spełniających wszystkie poniższe warunki:

  • członkowie zespołów badawczych - personel administracyjny i zarządzający badaniami klinicznymi (m. in. lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomista, prawnik, statystyk etc.),
  • zatrudnieni w podmiotach leczniczych, świadczących szpitalne usługi medyczne
  • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Opcje strony

do góry