Filmy edukacyjno- informacyjne

W ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych            w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych  w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe        i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych prezentujemy siedem  z cyklu dziesięciu  filmów edukacyjnych obejmujących tematykę badań klinicznych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu ochrony zdrowia, poprzez polepszenie jakości procesów związanych
z prowadzeniem badań klinicznych w Polsce. Osiągniecie wskazanego efektu, będzie możliwe przez podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie udziału w badaniach,
a także standardów i procedur jakie się z nimi wiążą. Produkcja filmów ma za zadanie upowszechnić temat badań klinicznych wśród społeczeństwa.
Specjalistyczna wiedza, zostanie przekazana  w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa pacjent, wskutek uczestnictwa w badaniu klinicznym. Udział         w badaniu klinicznym musi być  w pełni świadomy, co wiąże się z działaniami szerzącymi informacje, pozwalające na zrozumienie idei postępu medycyny.

Filmy dedykowane są dla szerokiego grona odbiorców tj. potencjalnych uczestników lub pacjentów badań klinicznych, ogółu społeczeństwa, pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych świadczących usługi medyczne, partnerów Agencji Badań Medycznych,         a także mediów.

Instytucją pośrednicząca w projekcie jest Ministerstwo Zdrowia.

Zapraszamy do obejrzenia filmów pt.:

1. „Badania kliniczne w zarysie, historia badań klinicznych.”

2. „Podstawowa terminologia w badaniach klinicznych."

3. „Fakty i mity o udziale w badaniach klinicznych."

4. „Jak powstaje nowy lek?"

5. „Zasady kontaktu między pacjentem a badaczem."

6. „Jakie są korzyści z udziału w badaniu klinicznym?"

7. „Udział pacjenta w badaniu klinicznym a opieka POZ."

8. „Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych."

9. „Jak i gdzie szukać informacji o badaniach klinicznych?"

10. „Podobieństwa i różnice w badaniach komercyjnych i niekomercyjnych". 

 

Opcje strony

do góry