Zgromadzenie Ogólne Polskiej Sieci Badań Klinicznych

W posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczą przedstawiciele Agencji Badań Medycznych oraz poszczególnych Ośrodków należących do sieci.

Zadania:

  • wybór przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego w Radzie Sieci,
  • opracowywanie koncepcji strategii rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych,
  • opracowywanie zasad współpracy wieloośrodkowej pomiędzy Stronami Porozumienia,
  • wspieranie Agencji Badań Medycznych w prowadzeniu działań edukacyjnych.

Opcje strony

do góry