Rada Sieci

Przewodniczącym Rady Sieci jest Koordynator Krajowy. 

W skład Rady Sieci wchodzą:
  • przedstawiciel Ministra Zdrowia,
  • przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
  • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • 3 przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego.

Zadania:

  • opiniowanie 3 letniej strategii Rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych,
  • zatwierdzanie rocznych planów działalności Polskiej Sieci Badań Klinicznych,
  • zatwierdzanie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w zakresie realizowania badań klinicznych w Ośrodkach należących do sieci.

Opcje strony

do góry