Rada Biznesu

  • Rada Biznesu stanowi ciało doradcze Rady Sieci. Przedstawiciele do Rady Biznesu powoływani są przez Prezesa Agencji Badań Medycznych.
  • Członkami Rady Biznesu mogą zostać przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, przedstawiciele członków Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO), przedstawiciele członków Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i organizacji działających na rzecz pacjentów.
  • Rada Biznesu zajmuje się doradztwem w zakresie kierunków rozwoju badań klinicznych i budowaniem płaszczyzny do ich dalszego rozwoju.

Opcje strony

do góry