Struktura organizacyjna

  • KOORDYNATOR KRAJOWY wskazany przez Prezesa Agencji Badań Medycznych, organizuje pracę Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Odpowiedzialny jest m.in. za działania operacyjne, przygotowywanie sprawozdań z działalności sieci, przygotowywanie planów strategicznych oraz weryfikację zadań realizowanych w ramach sieci.
  • Koordynator wspólnie z RADĄ SIECI podejmuje decyzje kierunkowe odnośnie działalności sieci i zasad współpracy ze Sponsorami. Posiedzenia Rady Sieci odbywają się regularnie kilka razy w roku.
  • RADA BIZNESU jest niezależnym organem doradczym skupiającym przedstawicieli poszczególnych interesariuszy związanych z obszarem badań klinicznych.

Opcje strony

do góry