Rola Agencji Badań Medycznych

W ramach koordynacji i rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych, Agencja Badań Medycznych planuje:

  • zarządzać studium wykonalności badań wieloośrodkowych,
  • dostarczać wzorów dokumentów, w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych, wymaganych podczas realizacji niekomercyjnych badań klinicznych,
  • prowadzić działalność doradczą i konsultacyjną dla członków Sieci,
  • prowadzić działalność edukacyjną zarówno dla członków Sieci jak i podmiotów zaangażowanych w realizację badań klinicznych,
  • budować platformy wymiany wiedzy pomiędzy Ośrodkami,
  • przeprowadzać audyty Ośrodków oraz realizować i nadzorować proces certyfikacji.

Ponadto:

  • Agencja upowszechnia i promuje wiedzę o wynikach działań realizowanych przez Ośrodki,
  • w ramach działalności edukacyjnej Agencja motywuje członków Polskiej Sieci Badań Klinicznych do inicjowania działań edukacyjnych.

Opcje strony

do góry