Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Celem planu jest rozwój sektora biomedycznego w Polsce oraz osiągnięcie przez nasz kraj pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych.

Najważniejsze założenia:

Głównymi celami planu są:

 • poprawa bezpieczeństwa lekowego w Polsce;
 • zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów;
 • poprawa stanu zdrowia pacjentów;
 • optymalizacja systemu ochrony zdrowia;
 • rozwój potencjału naukowego i gospodarczego kraju.
 • Plan skupia się na potrzebach sektora ochrony zdrowia, a jego realizacja koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.
 • Najważniejsze kierunki rozwoju sektora biomedycznego to m.in.:
 • medycyna celowana/personalizowana;
 • leki biologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych;
 • medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
 • narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Plan będzie realizowany przez Agencję Badań Medycznych.

 • Instytucja będzie dążyć do tego, żeby w perspektywie do 2031 r. dokonywał się ciągły rozwój sektora biomedycznego w Polsce oraz aby nasz kraj osiągnął pozycję lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Agencja Badań Medycznych będzie także dążyła do powstania pierwszego polskiego innowacyjnego leku.

Opcje strony

do góry