Rząd: 1 lutego połączenie dwóch instytutów badawczych IŻŻ i NIZP-PZH

Połączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny to główny cel rozporządzenia, które we wtorek przyjął rząd. Ma to nastąpić 1 lutego br.

W praktyce do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony Instytut Żywności i Żywienia. Koszty połączenia, szacowane na 180 tys. zł, poniesie PZH.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu wskazano, że jeden instytut będzie efektywniej wspierał działania badawcze i rozwojowe dotyczące zdrowia, zwłaszcza te dotyczące kształtowania nawyków zdrowego stylu życia i żywienia, realizacji programów promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa żywności.

Połączenie dwóch instytutów badawczych w jedną organizację będzie – zdaniem pomysłodawców zmian - miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności, m.in. na komercjalizację wiedzy (działalność badawczo-rozwojową), zarządzanie (np. obiektami), gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej) oraz finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej).

W efekcie zmian utworzone zostanie Krajowe Laboratorium Referencyjne, które będzie prowadzić badania nad zanieczyszczeniami chemicznymi, materiałami do kontaktu z żywnością i mikrobiologią żywności. Rozszerzony ma zostać zakres badań instytutu o nowe obszary, np. analityka alergenów w żywności.

Zmiany mają stworzyć podstawy do szerszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcia wyższej pozycji instytutu za granicą. Umożliwiona ma zostać realizacja programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia ludności w Polsce.

Gdy projekt trafił do konsultacji, w ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że szacowane niezbędne koszty związane z techniczno-administracyjnym dostosowaniem do nowej struktury instytucji wyniosą około 120 tys. zł i w całości zostaną poniesione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. W OSR przekazano, że po przejęciu pracowników z IŻŻ może wystąpić konieczność redukcji niektórych dublujących się etatów w 2020 r. Zakłada się, iż koszty pracowniczych odpraw pieniężnych nie powinny przekroczyć 60 tys. i zostaną pokryte przez NIZP-PZH. Łączne koszty połączenia powinny wynieść zatem ok. 180 tys. zł. 

Źródło: naukawpolsce.pl

Opcje strony

do góry