Agenda

Prezes Agencji Badań Medycznych zaprasza na drugie szkolenie organizowane w ramach Programu Treningowego CTIS, dedykowane dla pracowników i członków komisji bioetycznych.
Spotkanie odbędzie w dniu 9 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00 w formie aktywnych warsztatów on-line z wykorzystaniem platformy internetowej.

AGENDA

"System CTIS -  praca w systemie"

9 czerwca 2021 r. godz. 11.00,  platforma internetowa

11.00 

Powitanie uczestników spotkania

Eunika Książkiewicz, Kierownik Działu Kontraktowania w Agencji Badań Medycznych

11:10

Część I. 

Aleksandra Klaman – Specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

  1. Wsparcie w zarządzaniu obciążeniem pracą w obszarach roboczych oraz zarządzanie rolami i uprawnieniami w CTIS.
12:40 Dyskusja z uczestnikami
12:50

Część II.

Eunika Książkiewicz –  Kierownik Działu Kontraktowania w Agencji Badań Medycznych

  1. Ocena wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne - rodzaje wniosków, etapy oceny, wybór państwa sprawozdawcy oraz walidacja wniosku. 
13:35 Dyskusja z uczestnikami
13:45

Część III.

Magdalena Malinowska-Wójcicka – Główny specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w systemie CTIS. 

15:15 Dyskusja z uczestnikami

Liczba uczestników jest ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Opcje strony

do góry