7.„Eksperyment medyczny a badanie kliniczne” - warsztaty online

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
szkolenia
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
administracja szpitali, inne, lekarze
Prezes Agencji Badań Medycznych zaprasza na  spotkanie pt. Eksperyment medyczny a badanie kliniczne.
Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godzinie 10.00 w formie aktywnych warsztatów on-line z wykorzystaniem platformy Zoom.
 
Prelegentami w spotkaniu będą pracownicy Agencji Badań Medycznych oraz Ministerstwa Zdrowia.
 
Z uwagi na wykorzystywana licencję ZOOM liczba uczestników jest ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.
 
Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetalnymi w trakcie rejestracji oraz po jej dokonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników. 
 
 
 

Program

Agenda spotkania „ Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”

23 lutego 2021 r., godz. 10.00, platforma ZOOM

 • 10.00   Powitanie uczestników spotkania przez mec. Jakuba Berezowskiego, z-cę Prezesa ds. Finansowania Badań
Słowo wstępne dotyczące eksperymentu medycznego w świetle polskiego prawa.
 • 10.10   CZĘŚĆ I.
 1. Badanie kliniczne a eksperyment medyczny. Zagadnienia prawne.
 2. Jak odróżnić eksperyment medyczny od badania klinicznego? 
 3. Case study. Omówienie przykładów wniosków składanych do ABM.

​Prowadzenie: Eunika Książkiewicz - Kierownik Działu Kontraktowania, Agencja Badań Medycznych 

 • 10.45   Dyskusja z uczestnikami
 • 11.00   CZĘŚĆ II.
 1. Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - aktualizacja 2021.
 2. Wcześniejsze brzmienie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty odnośnie eksperymentu medycznego
 3. Kluczowe zmiany w nowelizacji ustawy w zakresie eksperymentu medycznego 
 4. Nowe, dodatkowe informacje, które znalazły się w nowelizacji ustawy. 

Prowadzenie: Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych, Ministerstwo Zdrowia

 • 11.45   Dyskusja z uczestnikami
 • 12.00   CZĘŚĆ III. Podsumowanie spotkania

Omówienie wpływu nowych regulacji dot. eksperymentu medycznego w ustawie |o zawodzie lekarza i lekarza dentysty na prowadzenie badań klinicznych.

Prowadzenie: Eunika Książkiewicz -  Kierownik Działu Kontraktowania, Agencja Badań Medycznych 

 • 12.15   Dyskusja z uczestnikami

Prowadzący

Eunika Książkiewicz

Kierownik Działu Kontraktowania w Wydziale Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych - mgr prawa, aplikant adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Badań klinicznych – metodologii, organizacji i zarządzania organizowanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie. Ukończyła kurs z zakresu zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych powołanego przez Ministra Zdrowia. W ciągu ostatnich lat doświadczenie zdobywała w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku starszego specjalisty w  Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, gdzie koordynowała prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1-76).

Małgorzata Zadorożna

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
Magister prawa, absolwent  MBA w Obszarze Ochrony Zdrowia oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Krajową Szkołę Administracji Publicznej na kierunku „Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi”. Posiada rozległe doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Zdrowia. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, gdzie nadzorowała projekty z zakresu kształcenia lekarzy i pielęgniarek, programów profilaktycznych, akredytacji szpitali, a także projekty inwestycyjne dla szpitali: tworzenie i kontrola budżetów projektów, monitorowanie postępów realizacji, w tym wskaźników, planowanie i rozliczanie zasobów, nadzorowanie podmiotów leczniczych w zakresie zamówień publicznych, efektywnego wydatkowania środków finansowych, realizacji świadczeń medycznych. Pełniła również funkcję Radcy Ministra w wydziale organizacyjno-prawnym Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.  

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry