15."System CTIS – praca w systemie" - szkolenie online

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
Forma
szkolenia
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
członkowie i pracownicy komisji bioetycznych
Prezes Agencji Badań Medycznych zaprasza na szkolenie pt. „System CTIS – praca w systemie”. 
 
Prelegentami w spotkaniu będą pracownicy Agencji Badań Medycznych oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych. 

Spotkanie dedykowane jest wyłącznie członkom i pracownikom Komisji Bioetycznych.

 
Liczba uczestników spotkania jest ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 
Na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym otrzymają Państwo link do spotkania.
 
Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetalnymi w trakcie rejestracji oraz po jej dokonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.

Program

Agenda spotkania

„System CTIS - praca w systemie”

9 czerwca 2021 r. godz. 11.00
Platforma internetowa
 • 11.00  Powitanie uczestników spotkania przez Eunikę Książkiewicz, Kierownika Działu Kontraktowania w Agencji Badań Medycznych 

 • 11.10   CZĘŚĆ 1.
 1. Wsparcie w zarządzaniu obciążeniem pracą w obszarach roboczych oraz zarządzanie rolami i uprawnieniami w CTIS.
Prelegent:  Aleksandra Klaman – Specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych 
 • 12.40    Dyskusja z uczestnikami

 • 12.50   CZĘŚĆ 2. 
 1. Ocena wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne - rodzaje wniosków, etapy oceny, wybór państwa sprawozdawcy oraz walidacja wniosku. 

Prelegent: Eunika Książkiewicz – Kierownik Działu Kontraktowania w Agencji Badań Medycznych

 • 13.35    Dyskusja z uczestnikami

 • 13.45   CZĘŚĆ 3. 
 1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w systemie CTIS.

Prelegent: Magdalena Malinowska-Wójcicka  – Specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych

 • 13.20  Dyskusja z uczestnikami

 • 13.45 CZĘŚĆ 3.
 1. Omówienie funkcjonalności systemu CTIS.

Prelegent: Magdalena Malinowska-Wójcicka – Główny specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Agencji Badań Medycznych  

 • 15.15  Dyskusja z uczestnikami

 

Prowadzący

Eunika Książkiewicz

Kierownik Działu Kontraktowania w Wydziale Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych - mgr prawa, aplikant adwokacki w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Badań klinicznych – metodologii, organizacji i zarządzania organizowanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie. Ukończyła kurs z zakresu zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Członek Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych powołanego przez Ministra Zdrowia. W ciągu ostatnich lat doświadczenie zdobywała w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku starszego specjalisty w  Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji, gdzie koordynowała prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1-76).

Aleksandra Klaman

Specjalista ds. obsługi projektów naukowych w Wydziale Finansowania Projektów Agencji Badań Medycznych, mgr  prawa, absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego i służby zagranicznej, w ciągu ostatnich lat doświadczenie zdobywała w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Magdalena Malinowska-Wójcicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Główny specjalista W Agencji Badań Medycznych. Od lat związana z legislacją. Ekspert w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji. Pracowała m.in przy wdrażaniu dyrektywy  UE. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, z wystąpieniami merytorycznymi. Kierownik studiów podyplomowych Legislacja w praktyce na Uczelni Łazarskiego.

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry