Program

Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji - PROGRAM

8:00-9:00 REJESTRACJA
9:00-9:20

Uroczyste otwarcie konferencji

 • dr hab. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych
9:20-9:40

Innowacyjne Trendy Badań w Medycynie Regeneracyjnej i Transplantologii

 • Wykład: prof. Maria Siemionow -  Uniwersytet Illinois w Chicago
9:40-9:55

Zmiany na rynku badań klinicznych w Polsce - podsumowanie działalności ABM

 • Wykład: dr n. med. Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych 
9:55-10:20

Rozdanie Nagród Prezesa Agencji Badań Medycznych "Medycyna Jutra"

 • dr hab. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych,
10:20-11:50

Zdrowie wspierane badaniami. Top 5 najbardziej zaawansowanych projektów ABM

 • Moderacja: prof. Marcin Moniuszko, Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych

PANELIŚCI:

 • Prof. dr hab. n. med. Maria Pokorska-Śpiewak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Julia Rudno-Rudzińska, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha, Gdański Uniwersytet Medyczny

PODSUMOWANIE: Znaczenie prowadzonych badań dla zdrowia pacjentów i rozwoju medycyny

11:50-12:20 PRZERWA
12:20-13:10

Po co nam badania kliniczne i eksperymenty medyczne

 • Moderacja: dr Jakub Gierczyński, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego

PANELIŚCI:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • dr n. med. Paweł Uruski, Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
 • Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
 • ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym ds. zdrowia
13:10-14:20

Medycyna jutra. Trendy w badaniach biomedycznych

 • Moderacja: dr Jakub Gierczyński, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego

 Plan Działalności na 2024

 • Wykład: Krzysztof Górski, Dyrektor Wydziału Nauki i Finansowania Projektów, Agencja Badań Medycznych

PANELIŚCI:

 • dr n. med. Jarosław Biliński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Dominik Dytfeld,  Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku, Uniwersytet Medycznego w Poznaniu
 • dr hab. Beata Jankowska-Polańska, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ
 • dr hab. n. med, prof. IMID Anna Raciborska, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curii
 • prof. Maria Siemionow -  Uniwersytet Illinois w Chicago
14:20-15:00 LUNCH
15:00-16:15

Współpraca z biznesem na rzecz rozwoju sektora biomedycznego i bezpieczeństwa zdrowotnego Polski

 • Moderacja: dr Karolina Nowak, dr Rafał Staszewski  

PANELIŚCI:

 • Dr Piotr Najbuk, AstraZeneca Polska
 • Michał Byliniak, Infarma
 • Dr Filip Jeleń, Pure Biologics
 • Krzysztof Kopeć, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Marta Winiarska,Prezes BioInMed
16:15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Agencja Badań Medycznych, organizator konferencji, w związku z realizacją swojego zadania publicznego jakim jest upowszechnianie efektów o zrealizowanych projektach m. in. poprzez prowadzenie dokumentacji o organizowanych wydarzeniach oraz przekazywanie wiadomości o nich do środowiska związanego z ochroną zdrowia, informuje, że podczas konferencji, będzie prowadzona na żywo transmisja wideo oraz będą wykonywane, za pośrednictwem wyznaczonej osoby/osób, w jej trakcie zdjęcia. Wizerunek uczestników umieszczony na zdjęciach może zostać rozpowszechniony na stronach internetowych należących do Agencji oraz na profilach Agencji na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram oraz LinkedIn.

Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich wizerunku proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografowi lub organizatorowi. Dalsze uczestniczenie w konferencji bez powyższego zgłoszenia, organizator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające zezwolenia na przetwarzanie wizerunku.

Więcej informacji znajduje się pod adresem https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/.

Opcje strony

do góry