Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na ekspertów zewnętrznych oceniających pod względem merytorycznym wnioski w konkursie na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

W związku z realizacją konkursu Agencji Badań Medycznych na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych – ABM/2020/3 i koniecznością przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków złożonych w tym konkursie, zachęcamy do udziału w naborze na Ekspertów. 

W ramach Konkursu na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w szczególności poszukujemy osób z doświadczeniem w:

 • analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstw;
 • analizie założeń racjonalności budżetu wskazanego we wniosku o dofinansowanie na etapie konkursów;
 • analizie racjonalności i efektywności realizacji budżetu w projektach;
 • ocenie opłacalności i efektywności finansowej przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach projektów;
 • prowadzeniu/zarządzaniu badaniami klinicznymi (komercyjnymi, niekomercyjnymi);
 • tworzeniu, rozwijaniu i zarządzaniu ośrodkami badań klinicznych (m.in. dyrektorzy, menedżerowie);
 • ocenie finansowej projektów inwestycyjnych, w tym udział w projektach związanych z rozwojem infrastrukturalnym;
 • tworzeniu i krytycznej ocenie biznesplanów (m.in. analitycy biznesowi w sektorze ochrony zdrowia);
 • zarządzaniu przedsiębiorstwami związanymi z sektorem medycznym w ciągu ostatnich 5 lat.

Osoby zainteresowane współpracą w przedmiotowym zakresie prosimy o zapoznanie się z regulaminem powoływania i współpracy z ekspertami oraz przesłanie:

 1. wniosku do wpis do Bazy kandydatów
 2. oświadczenia kandydata na eksperta Agencji Badań Medycznych

Dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: eksperci@abm.gov.pl lub w formie papierowej listem poleconym na adres: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących naboru udzielają od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:15 do 16:15:

 • Pan Piotr Gozdek – tel. 22 270 70 54

 Ocena merytoryczna została zaplanowana na sierpień-wrzesień 2020 r.

Opcje strony

do góry